İlim Şehri

Bil ki ilim şehri surlarla çevrilidir ve şehrin içi çok geniştir. Oraya giden yolda çatallanan zorlu dağlar vardır. Yüksek yerlerdeki ağaçları da haraptır. Geniş ve akıntısı derin denizler vardır. İşte unili sizler için güzel bir binektir..

Asılların Aslı

Dini mübin olan islam lâdini olan hiçbir şeyi kabul etmiyor. Rızık Allah’tandır. İnsanlardan, pandemiden ya da diğer yapay güçlerden değil. Efendimiz ‘yeryüzünde ekili hiçbir ekin, ağaçlarda bitmiş hiçbir meyve yoktur ki üzerine “Bismillahirrahmanirrahim bu filan oğlu filanca rızkıdır” yazmasın’ buyurmuşlardır. Mütenebbih olmayanlar haib ve hasir dünyada rezil ve rüsvay olmuşlardır….

Talebenin Vazifeleri

Talebe kelimesi Arapça ‘taleb’ isteyenler anlamına gelen çoğul bir kelime olup tekil hali ‘talip’tir. Talip bilindiği gibi isteyen demektir. Talebin bir diğer anlamı daha vardır: Aramak. Dolayısıyla ‘talebe’ hem ‘isteyen’ hem de ‘arayan’dır. Söz konusu ilim olunca talebe ilmi isteyen ve arayan anlamına gelir. Talebeliğin özünde cehaletin farkındalığı vardır. Talebe…

Değişimi Açıklama

Her değişim kendi doğal açıklamasını gerektirir. Tam(bütün) açıklama dört çeşit sebebe dayandırılabilir. Bu sebepleri; Biçimsel sebep (form) Maddesel sebep (material) Etkin sebep (efficient) Nihai sebep (final) olarak listelemek mümkün. Ama her ne kadar sebeplerin farkına varsak bile künhüne vakıf olamıyoruz bir türlü. Başka bir determinist bakış açısına göre ise doğada…

Külli İlim

Eskiden ilim külli (bütünsel) olduğu için ona sahip olmak kimsenin haddine değildi; bu yolda ne kadar mesafe kat edilirse edilsin, kişinin varacağı son nokta ilme talip olmanın ötesine geçemedi. Günümüzde ise ilim cuz-i malumat olarak algılandığı için; insanın özel bir alanda, belirli bir disiplinde çeşitli bilgilere sahip olmakla bütün bilgileri…

Ne Biliriz, Nasıl Öğreniriz?

(B)İLİM SÜNNETULLAH’ı (olay, fenomen, konsept ve şey’leri) isimlendirme, kategorize etme, tasnif ve açıklama UĞRAŞIDIR. Her şeyi hakkıyla bilen ancak Allah’tır. Bizimki bilmek değil yaşam boyu talebelik yani öğrenmeye talip olmak. Peki kişi nasıl öğrenir? Diğer sorularda olduğu gibi bu sorunun cevabı için de Kuran-ı Azimuşşan’a müracat edildiğinde Tekasür Suresinde ve…

Ezeli Zaten Var: Algoritma

Geriye doğru ne kadar gitmeli insan.. Kalpten, beyinden, karaciğerden süzmek üzere çektiği derin nefesten aldığı kuvvetle çantasını omuzlayıp meyvesini ısırmayı ümit eder bir haleti ruhiye içerisinde ay altı aleme bir merhaba daha diyebileceksek; yüzlerce kere merhaba.. Hoş, çoğu zaman çarpıcı bazen can yakıcı olsa, da.. Merhaba.. Bilhassa benzetme yoluyla elde…

Zifiri Sessizlik

Ancak zifiri bir sessizlik varmış. Adı konulmamış bir sessizlik.Belki çığlıklara gebe…

Human – Machine

İnsan insandır, makine makinedir (Human is human, machine is machine). Nesneleri ve interneti zekâ ne kadar donatırsak donatalım mânâdan hep yoksundur, kendi başlarına keşif yapmaya müktedir değillerdir. Yani akıl insanidir.