Author : unili

Fizik

Doğa fenomenlerinin meydana geliş biçimini açıklamak için bir takım teoriler geliştiren daldır.

Astronomi

Fende ayıp olmaz, astronomi bilgisinden bir miktar yoksunuz. En eski bilimlerden biri olan astronomide yepyeni modeller geliştiriyor olacağız.

Değişimi Açıklama

Her değişim kendi doğal açıklamasını gerektirir. Tam(bütün) açıklama dört çeşit sebebe dayandırılabilir. Bu sebepleri; Biçimsel sebep (form) Maddesel sebep (material) Etkin sebep (efficient) Nihai sebep (final) olarak listelemek mümkün. Ama Devamı

Külli İlim

Eskiden ilim külli (bütünsel) olduğu için ona sahip olmak kimsenin haddine değildi; bu yolda ne kadar mesafe kat edilirse edilsin, kişinin varacağı son nokta ilme talip olmanın ötesine geçemedi. Günümüzde Devamı